O nas

Kantor tworzą osoby związane z branżą kryptowalut od wielu lat, posiadający doświadczenie w efektywnym prowadzeniu dużych projektów i biznesów oraz dużą wiedzę z obszaru bezpieczeństwa IT.

Właściciele kantoru aktywnie uczestniczą (w tym jako prelegenci) w polskich i międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych i naukowych, w tym w World Economic Forum w Davos, czy też Malta Blockchain Summit.

W marcu 2019 r. byli organizatorami konferencji poświęconej technologii Blockchain podczas jednej z największych konferencji ekonomiczno-gospodarczych w Polsce – Welconomy Forum w Toruniu.

Uczestniczą również w pracach grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain powołanej przez Biuro Analiz i Projektów Strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji.

Są współzałożycielami jednej z pierwszych na świecie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, tworząc jej wewnętrzne regulacje i merytorycznie wspierając działania. Przy ostatnio głośnej sprawie upadku giełdy Bitmarket, jako pierwsi udostępnili pro bono zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Pomagają kształtować środowisko prawne w Polsce dotyczące technologii blockchain oraz walut cyfrowych – opinia prawna sporządzona pro bono przez Kancelarię, w której są wspólnikami, dla Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin miała znaczący wpływ na zmianę decyzji Ministerstwa Finansów dotyczącą pobierania PCC od transakcji kryptowalutowych w Polsce.

Marek Parzyński od 2010 r. – praktycznie od początku popularyzacji w Polsce, jest doradcą i aktywnym promotorem w obszarze technologii blockchain i cyfrowych walut. Jest m.in. współtwórcą Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii oraz arbitrem w sądzie arbitrażowym ds. blockchain. Jest również członkiem grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Współwłaściciel i Prezes BC&Law – globalnej organizacji zrzeszającej przeszło 70 kancelarii prawnych, dedykowanej nowym technologiom i zajmującej się doradztwem w obszarze technologii blockchain. W kancelarii prawnej KG Legal Kijewski Graś jest pomysłodawcą i twórcą Działu Nowych Technologii oraz pełni funkcję Partnera.

Ponadto jest prezesem i współwłaścicielem Games Incubator Sp.z o.o. z grupy notowanej na GPW PlayWay S.A., zarządza PlayWay School. Konsultant i twórca idei gier dla Playway S.A. Jest również członkiem kilku Rad Nadzorczych, w tym Gaming Factory S.A. i GK Capital S.A.

Przez kilkanaście lat pracował w jednej z największych firm sektora paliwowego w Polsce, będącej m.in. właścicielem sieci stacji paliw MOYA. Projekt MOYA współtworzył od samego początku. Stworzył od podstaw Dział Zakupów Centralnych oraz Pion Projektów, w ramach którego wdrożył wiele projektów rozwojowych i innowacyjnych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – ukończył jednocześnie Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Obecnie jest doktorantem SGH w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw.

Adwokat Bartosz Graś ma wieloletnie doświadczenie zawodowe. Założyciel i partner kancelarii prawnej Kijewski, Graś sp. k.. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, handlowym, energetycznym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, administracyjnym oraz wekslowym. Od wielu lat równolegle zajmuje się zagadnieniami z obszaru prawa spółek handlowych i dziedzin pochodnych. W szczególności koncentruje się na procesach restrukturyzacyjnych, zmian własnościowych, przejęć i fuzji.

Prowadzi liczne sprawy sądowe o skomplikowanym stanie faktycznym oraz znacznej wartości sporu.

Jest autorem artykułów do licznych pism prawniczych oraz nie rzadko występuje charakterze specjalisty w programach: TVN, Polsat, stały gość TVN Turbo oraz Tok FM. Mecenas Bartosz Graś wykorzystuje swą wiedzę oraz doświadczenie prowadząc działalność społeczną poprzez uczestnictwo w akcjach Europejskiej Fundacji Pomocy Prawnej, której jest fundatorem i Prezydentem. Pełni również funkcję członka Rad Nadzorczych.

Współzałożyciel BC&Law Ltd. – organizacji zrzeszającej kancelarie prawne dedykowane nowym technologiom i zajmującej się doradztwem w obszarze blockchain. Jest ponadto arbitrem w sądzie polubownym przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Członek Rady Programowej Programu „Samorządowa Polska”, sieciowej instytucji finansowej o zasięgu ogólnokrajowym, której właścicielem jest samorząd terytorialny. Program działa na rzecz rozwoju i wspierania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Członkami Rady Programowej są m.in. Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek czy Krzysztof Janik.

Michał Kijewski ma ponad siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z projektami infrastrukturalnymi oraz obrotem nieruchomościami, obejmującą pełen zakres spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zabudową oraz zagospodarowywaniem nieruchomości. Świadczy pomoc głównie dla podmiotów gospodarczych zarówno w formie bieżącego doradztwa jak również pracy nad poszczególnymi projektami.

Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego.

Poszukuje dla klientów rozwiązań kompromisowych i pomaga w ugodowym zakończeniu zaistniałych sporów. Przygotowywał umowy inwestycyjne przejęcia spółek (wraz z due diligence), w tym start up oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Członek Rady Programowej Programu „Samorządowa Polska”, sieciowej instytucji finansowej o zasięgu ogólnokrajowym, której właścicielem jest samorząd terytorialny. Program działa na rzecz rozwoju i wspierania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Członkami Rady Programowej byli m.in. Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek czy Krzysztof Janik.